recoil.czčeskyenglish

Last Call For Liquid Courage (Poslední volání tekutý odvahy)

written by Alan Wilder and Samantha Coerbell
leading vocals by Samantha Coerbell


Sip still, gotta be enough. Wide palms slap skin, let the hitting begin! A done deal. Discarded piles of dignity. Another anonymous evening of absolut flesh. And tonight, it’s got to be enough. It’s got to be enough. Sip another swig, let the night fill you. Stranger pour into you. Peel back what binds you, make you strong! And it’s ok, mostly. Today is tonight and tonight’s enough. Swallow still some sips, Hootchie mamma you is! Him hot for poker bid. Stuck his two cents in you. Done did make bid for next time but....there’s always a but at the end of nights like this. It’s got to be enough. Hip, hand, thigh, back, calf, arm, ass, cheek, teeth, knee, heel, neck, elbow, ear, tongue, shoulder. You thinking it is 4am. Baby damn! What I gotta buy is all for a little pseudoaffectionado. A purry dreamic plead. Wanna lick it up? Quiz over every curve you got. Furry tongue making brown liquid slot. Enough tonight. You finally had enough. You had enough. Had enough? Enough!


hudba/text Alan Wilder a Samantha Coerbell
zpěv Samantha Coerbell


Ještě si srkni, to už musí stačit. Široký dlaně plácaj po kůži, ať nářez začne! Hotová věc. Odhozený hromady důstojnosti. Další anonymní večer absolutní tělesnosti. A dnes večer to už musí stačit. Musí to už stačit. Srkni si ještě další doušek, ať tě prostoupí noc. Cizí člověk do tebe nalejvá. Sloupává, co tě svazuje, dělá Tě silnější! A to je v pořádku - většinou. Dnes bude dnešní večer a dnešní večer už stačí. Spolkni ještě další lok, kořalková máti, toť jsi ty! Von nažhavenej na pokerovou partičku. Strká do tebe svý dva centy. Hotovo, udělal nabídku na příště, ale…vždycky je nějaké "ale" na konci takovejch nocí. Musí už to stačit. Bok, ruka, stehno, záda, lejtko, paže, zadek, tvář, zuby, koleno, pata, krk, loket, ucho, jazyk, rameno. Myslíš, že jsou 4 ráno. Zatraceně, miláčku! Tohle všecko musím zbaštit kvůli trochu pseudocitování. Vrnivá snovitá prosba. Chceš to olíznout? Doprozkoumej každou křivku, co máš. Potaženej jazyk dělá hnědou tekutou stopu. Pro dnešek dost. Konečně už jsi měla dost. Měla jsi dost. Mělas dost? Dost!© 1999-2012 Recoil.CZ